• Fiolinglede lærebok

Fiolinglede er en lærebok i fiolinspill for nybegynnere.

Boka er skrevet for barn og det er brukt sanger som barna kjenner.Boka er rikt illustrert med morsomme bilder for barn, men har også beskrivende fotografier til hjelp i hjemmeøvingssituasjonen. Spilletimer er ikke så lange, og det er lett å glemme informasjon når man kommer hjem. Derfor inneholder boka også ganske mye tekst slik at hjemmeøvingen er enklere å få til da lærerens informasjon står i boka.Den kan brukes både som undervisningsmateriell for læreren og som leksebok/arbeidsbok for eleven. Boka er beregnet for barn i 6-9-årsalderen og inneholder et omfattende utvalg av kjente barnesanger, forfatterens egne illustrasjoner og en del illustrasjonsfotoer. Leksjonene er ordnet på en oversiktlig
måte, etter antall skoleuker i året.Innledning. Hilsen til lærere. Kjære fiolinlærere! 
Denne boka er et resultat av mitt arbeid med elever på russiske og norske musikkskoler. Den er et forsøk på å lage en systematisk plan over undervisningen for nybegynnere. 
Boka er beregnet for nybegynnere fra 6 til 8-9 års alder. 
Boka er delt inn i 38 timer, som tilsvarer antall undervisningsuker i året. Jeg har imidlertid prøvd å  lage den så fleksibel som mulig, slik at det går an å bruke den over lengre eller kortere perioder. Mange av dere reagerer kanskje på at det er veldig mye “vanskelig” stoff og musikkteori her.  Grunnen til dette er mangelen på teoriundervisning i musikkskolene, samtidig som jeg innser at det er vanskelig å oppdra musikere, og særlig fiolinister, uten noen som helst teoretiske kunnskaper. 
Jeg vet at man på mange skoler ikke har mer enn 20 minutter per elev én gang i uka. Da kan det være vanskelig å følge denne boka slik den er lagt opp. Det er imidlertid mulig å fordele timene på to uker eller mer, alt etter elevene og deres behov. Eller man kan hoppe over noen timer (hvis det alt er jul og dere vil spille julesanger), for så å komme tilbake igjen. Rekkefølgen av leksjonene er likevel veldig viktig, for det skal bli gradvis vanskeligere. Noen praktiske bemerkninger: Jeg pleier vanligvis å anbefale skulderstøtte til mine elever, slik at de kan få den riktige holdningen helt fra begynnelsen av. Derfor er det ønskelig at eleven har skulderstøtte når han eller hun begynner å stemme og bruke venstre hånd. 
Jeg bruker også merker på buen som avgrenser dens midterste del. Det er ganske utfordrende for eleven å bruke hele buen i begynnelsen, derfor prøver vi heller å “spare” når vi spiller lengre toner. Men dette er selvfølgelig individuelt. 
Selv om det er ganske mye tekst i boka som refererer til eleven, er det meningen at alt skal gjennomgås med læreren i timen. Leksene er relatert til leksjonens tema, men det er selvfølgelig rom for forandringer. 
Jeg legger stor vekt på et variert og seriøst arbeid med sangene. Når eleven får synge teksten og lære sangen på den måten, blir det lettere for han eller henne å øve hjemme på egen hånd. 
Å klappe rytmen, telle eller spille pizzicato først er også en viktig del av forberedelsene. Motivasjon og øving har også vært et sårt tema i lang tid. Derfor prøver jeg å unngå å bruke ord som “lekse” og “øving”, i hvert fall i begynnelsen. Det er også fint at eleven får gjøre forskjellige ting med samme stoff: skrive og tegne i noteboka, lage egne melodier og tekster, spille for venner, osv. 

Jeg håper at dere får nytte av denne boka og tar gjerne imot kritikk eller spørsmål. Lykke til med arbeidet! Vennlig hilsen 
Svetlana Barantseva 
Sangene i boka:
Bjørnen sover
Ride ride ranke
Mange trær i skogen står
Hansemann
Herman er en lystig fyr
Vårsang (Alle fugler)
Jeg har en katt
Riset går
Vet du hva det er i dag?
Ro ro til Engeland
Jeg gikk meg over sjø og land
Lille Lotte
Bjelleklang
Bro bro brille
Deilig er den himmel blå
Gubben og gamla
Tornerose
Kom min snille
Her kommer Dyre
Haren uti graset
Det bor en liten nissemann
Vi får regn
Lille Martine
Vassro-fela
Du og jeg og vi to
Bonden og reven
Nordmannsang
Kjenner du Lotte?
Min hatt
Vil du vite
Her dansar venen min
Å jeg vet en seter
Skala-boogie
Shalom
Kjerringa med staven
Farvel
Milde regn
Fiolingleder. Oversikt. 
Time/Emne 
1 Bli kjent med fiolinen. Første sang 
2 Notene a1 og d1, linjesystemet, pizzicato, arco 
3 Notene g og e2 
4 Vi begynner å bruke bue. Strøktegn 
5 Firedelsnote og halvnote med tilsvarende pauser 
6 Takt, taktstrek, dobbelstrek, taktart 2/4.
Den høyre albuens posisjon på forskjellige strenger 
7 Høstferie 
8 Vi lærer å stemme. Helnote, taktart 4/4 
9 Repetisjonstegn, åttedelsnoter 
10 Vi begynner med fingrene på venstre hånd, 1. finger og tonen e1 på D-strengen 
11 2. finger på D-strengen, tonen fiss1, dur og moll, kryssfortegn 
12 3. finger på D-strengen, tonen g1, G-nøkkel 
13 4. finger på D-strengen, 1. posisjon, noten a1 
14 1. posisjon på A-strengen med tilsvarende noter.
Détaché, legato, sekstendelsnoter, opptakt 
15 Repetisjon fra de forrige timene, punkterte noter 
16 Skala, toneart, D-durskalaen 
17-18 Juleferie. Oppsummering. Oppfordring til å øve, oppgaver for ferien, osv. 
19 Skalaens oppbygning, hel- og halvtone, intervall, prim, stor og liten sekund 
20 1. posisjon på G-strengen, G-durskalaen, stor og liten ters 
21 1. posisjon på E-strengen, A-durskalaen, kanon, transponering 
22 Lav 2. finger, G-durskala i to oktaver. Betydningen av tall ved notenavn i teksten 54
23 Treklang, arpeggio, A-durtreklang 
24 Trinnene i skalaen, tonika, A-durskala i to oktaver, høy 3. finger 
25 Kvart og kvint, subdominant og dominant 
26 Vinterferie 
27 Repetisjon 
28 Tre typer moll, D-mollskala, lav 1. finger, b-fortegn, oppløsningstegn 
29 A-mollskala med treklanger, taktart 3/4 
30 A-mollskala i to oktaver, taktart 6/8, 1. og 2. hus, tempo 
31 C-durskala, etyde, nyanser 
32 Påskeferie 
33 G-mollskala i to oktaver, stor og liten sekst 
34 Repetisjon, liten test 
35 E-durskala 
36 Septim og oktav 
37 Vi repeterer skalaene. Triol, kanon 
38 Oppsummering av året I hver leksjon er det relatert musikkmateriale i form av øvelser og sanger. 

Skriv en anmeldelse

Note: ingen HTML!
    Dårlig           Bra

Fiolinglede lærebok

  • Varenummer: Fiolinglede
  • Tilgjengelighet: På lager
  • Kr230,00

  • Ekskl. mva: Kr230,00